“BDMS” คืนสู่สังคมเดินหน้าสร้าง HERO ในชีวิตจริง ส่งท้ายปี

“BDMS” คืนสู่สังคมเดินหน้าสร้าง HERO ในชีวิตจริง ส่งท้ายปี จัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตให้กับกลุ่มไรเดอร์ จาก LINE MAN

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ เดินหน้าสานต่อโปรเจ็กต์ HERO ในชีวิตจริง ไม่ต้องมีพลังพิเศษเหนือใคร ภายใต้ โครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” กับการจัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในรั้วสถาบันการศึกษา ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผู้มีความสามารถในการช่วยชีวิต รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

BDMS มีความมุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพและทางการแพทย์แบบยั่งยืน พร้อมส่งคืนคุณค่าสู่สังคมผ่านการส่งมอบความรู้ และความสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงทีและปลอดภัย ผ่านโครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” โดยมุ่งหวังต่อการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดอัตราพิการของผู้ป่วยฉุกเฉิน

สังคม

ล่าสุดมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที กับ กลุ่มไรเดอร์ จาก LINE MAN ผ่านวิทยากรบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล​กรุงเทพ​ สำนักงานใหญ่​ โดยมีการสาธิตเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การประเมินอาการผู้ป่วย การช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้น (CPR) รวมถึงการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ฯลฯ

นายแพทย์เอกกิตติ์ สุรการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า “BDMS ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ​ มุ่งขยายการเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่อาศัยภายในชุมชน โดยจัดฝึกอบรมการช่วยชีวิต เป็นการดำเนินงานแบบเชิงรุกมาตลอดปี 2565 ซึ่งได้รับการผลตอบรับที่ดีมาก อย่างที่ทราบกันดีว่ากลุ่มไรเดอร์เป็นอาชีพที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา และสามารถเข้าถึงประชาชนได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับภาวะฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา การจัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตให้กับ กลุ่มไรเดอร์ จาก LINE MAN ในครั้งนี้ เท่ากับเป็นการเพิ่มจำนวนผู้มีความสามารถ​ในการช่วยชีวิต โดยไรเดอร์จะมีทักษะความรู้ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน ทำให้เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้มากยิ่งขึ้น”

นับตั้งแต่เริ่มโครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” เมื่อเดือนเมษายนเป็นต้นมา BDMS และโรงพยาบาลในเครือได้ดำเนินการฝึกอบรมมาแล้วกว่า 800 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรวมรวมทั้งสิ้นกว่า 45,000 คน โดยในปี 2566 BDMS ก็ยังคงสานต่อโครงการนี้เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มีความสามารถในการช่วยชีวิตต่อไป