จุฬาฯ เปิดตัวเครื่องมือ CPR แบบเสมือนจริง

จุฬาฯ เปิดตัวเครื่องมือ CPR แบบเสมือนจริง

ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผศ.นพ.ตุลชัย อินทรัมพรรย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแถลงข่าว Augmented Reality Hololens for CPR การเปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน

สุขภาพ

ศ.พญ.บุรณีกล่าวว่า ช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กลุ่มทรูได้ส่งมอบระบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 อุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบสื่อสารเพื่อการแพทย์ และติดตั้งโครงข่ายทรู 5G เพิ่มประสิทธิภาพให้โรงพยาบาลจุฬาฯ

ขณะที่นายณัฐวุฒิกล่าวว่า Augmented Reality Hololens for CPR จะช่วยเพิ่มทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการช่วยชีวิตของผู้ป่วยในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ด้วยการนำองค์ความรู้ทางการแพทย์ระดับโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีเสริมภาพจำลองบนโลกแห่งความเป็นจริง หรือ AR เพื่อใช้ในการเรียน การสอน ทางการแพทย์ให้สมจริงยิ่งขึ้น แว่น AR มีการจำลองสถานการณ์ต่างๆ และบททดสอบภาคปฏิบัติ ที่ช่วยให้ผู้ฝึกพัฒนาการเรียนรู้และคุ้นเคยกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจริง เพื่อช่วยลดความตื่นตระหนกและตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินได้ดียิ่งขึ้น